Ενημερωτική εκδήλωση / διαβούλευση για το νέο Τ.Π. LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Αρκαδίας, ενημερωτική κεντρική εκδήλωση/ διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τους επιχειρηματίες, με θέματα:

• Τη διαβούλευση για το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 στην Ανατολική Πελοπόννησο,


• Την ανάπτυξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης εστιασμένες στις ανάγκες της περιοχής

Η εκδήλωση/διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στις 17:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, 25 Μαρτίου & Πανός 21, είσοδος από 25ης Μαρτίου.

Αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η κατάρτιση της τοπικής στρατηγικής για το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 στην Ανατολική Πελοπόννησο, η οποία θα εστιάζει στις ανάγκες, τις ευκαιρίες και τα προβλήματα της περιοχής.

Η διαδικασία περιλαμβάνει συμμετοχή στις εκδηλώσεις, καταγραφή προτάσεων, απόψεων, ιδεών καθώς και την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Επιπλέον, καλεί τους τοπικούς φορείς, τους επιχειρηματίες και τους δημότες των περιοχών Τεγέας, Σκυρίτιδας, Φαλαισίας, Βαλτετσίου, Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας να συμμετάσχουν στην ανωτέρω εκδήλωση.
Είναι ιδιαίτερη τιμή η παρουσία και η συμμετοχή σας στην παραπάνω εκδήλωση, γιατί η γνώμη σας μετράει!
Ακολουθεί το πρόγραμμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17:00-17:30 Προσέλευση
17:30-17:40 Καλωσόρισμα κ. Ιωάννης Τρουπής, Πρόεδρος Επιμελητήριου Αρκαδίας
17:40-18:10 Χαιρετισμός από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Νίκα
Χαιρετισμοί Επίσημων Προσκεκλημένων
18:10-18:30 Ο.Τ.Δ. Πάρνωνα και Νέα Προγραμματική Περίοδος 2023-2027 κ. Μαρίνης Μπερέτσος, Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.
18:30-18:50 Πρόταση διαβούλευσης για την τοπική στρατηγική LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023- 2027
κ. Μαριλού Μπούζιου, Συντονίστρια Τ.Π. CLLD/LEADER
18:50-19:00 Πάρνωνας Α.Ε. και Ενίσχυση Αναπτυξιακής Προοπτικής Ο.Τ.Α κ. Παναγιώτης Μουζακιώτης, Δ/ντης Δ.Α.
19:00-19:20 Συζήτηση, ερωτήσεις, τοποθετήσεις

Σχετικές δημοσιεύσεις