Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα!

  • Γράφει ο Γιώργος Μιχαλόπουλος*

Διευρύνεται το αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας!

Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ήταν και είναι όχι μόνο θέμα άμεσου και αυτονόητου ενδιαφέροντος για τον έντυπο περιφερειακό τύπο, αλλά και ζωτικό σημείο του διαχρονικού του ρόλου και της ιστορικής του αποστολής!

Αλλά είναι και ζήτημα κορυφαίας σημασίας για το μέλλον της χώρας μας! Δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς δυσβάστακτο κόστος η σημερινή κατάσταση όπου τα αστικά κέντρα Αθηνών (κυρίως) αλλά και Θεσσαλονίκης απομυζούν κάθε αναπτυξιακή ικμάδα της χώρας καταδικάζοντας την Περιφέρεια σε μαρασμό και υπανάπτυξη.

Όχι βέβαια πως δεν το ξέραμε! Αλλά κάθε φορά που διαβάζουμε τα σχετικά στοιχεία αυτή η απαράδεκτη πραγματικότητα χτυπάει συναγερμό που οφείλουν όλοι να ακούσουν!

Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν τη μεγάλη ανισότητα και τις χαώδεις οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές δυνατότητες μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.
Ουσιαστικά δείχνουν ότι υπάρχουν δύο χώρες! Αυτή των αστικών κέντρων, όπου συγκεντρώνεται όχι μόνο ο μισός και πλέον πληθυσμός, αλλά παράγεται και το μισό και πλέον ΑΕΠ και συγκεντρώνονται όλες σχεδόν οι παραγωγικές δυνατότητες και εκείνη της περιφέρειας όπου, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, υπάρχει έντονη η εικόνα της εγκατάλειψης.

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα: Η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία συμμετέχουν κατά 61,6% στη Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της χώρας, δηλαδή τον βασικό δείκτη των συνολικών οικονομικών επιδόσεων κάθε περιοχής όταν ο Μ.Ο. των υπολοίπων περιφερειών είναι στο 3,48%! Η ίδια και χειρότερη εικόνα στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στην απασχόληση – ανεργία, στο ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχια και κοινωνικό αποκλεισμό κ.λπ.!
Συμπέρασμα: Η Περιφέρεια χάνει το τρένο της ανάπτυξης και η ανισότητα συνεχώς διευρύνεται.

Η αναστροφή της εικόνας αυτής αποτελεί εθνική ανάγκη άμεσης προτεραιότητας. Και ο ημερήσιος περιφερειακός τύπος θα πρωτοστατήσει στον αγώνα αυτόν!

* Ο Γιώργος Μιχαλόπουλος είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων – ΣΗΠΕ.

Σχετικές δημοσιεύσεις