Εισαγωγικές εξετάσεις στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Τρίπολης

Η γραπτή δοκιμασία εισαγωγής (τεστ δεξιοτήτων) για την εισαγωγή μαθητών στην  Α’ ,  Β’ και Γ’ τάξη του 2ου  Προτύπου  Γυμνασίου  Τρίπολης για το σχολικό έτος 2022-2023  θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022 στις 10.00 π.μ.  (ώρα προσέλευσης 9.30 π.μ.)

Η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων έχει διάρκεια δυόμιση (2,5) ώρες για τα Γυμνάσια. Περιλαμβάνει πενήντα (50)  θέματα πολλαπλής επιλογής: τα πρώτα εικοσιπέντε (25) στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα  επόμενα εικοσιπέντε  (25)  στα  Μαθηματικά,  πάνω  στην ύλη  των προηγούμενων τάξεων του Γυμνασίου. Οι αξιολογικές μονάδες είναι 100 συνολικά, 50 για κάθε γνωστικό πεδίο. Η  γνωστοποίηση  των  αποτελεσμάτων  θα  γίνει  στην ιστοσελίδα του σχολείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των υποψηφίων. Όλοι  όσοι  συμμετάσχουν  στη  διενέργεια  της δοκιμασίας  (τεστ)  δεξιοτήτων, εκπαιδευτικοί, μαθητές, λοιπό προσωπικό, θα φορούν προαιρετικά μάσκα, θα τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις και όλα τα μέτρα που έχει υποδείξει το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο).

Επιπλέον την ημέρα της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων οι υποψήφιοι/ες, υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή χειρόγραφη βεβαίωση, στην οποία καταγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου για τον Covid-19 (PCR, rapid test ή self test) το οποίο επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο.


Επί του παρόντος οι κενές θέσεις στην Α’,   Β’ και Γ’ Τάξη έχουν ως εξής:
Α΄ Γυμνασίου : 31 (τριάντα  μία )  θέσεις

Β’Γυμνασίου: 4(τέσσερις)θέσεις
Γ’ Γυμνασίου: 10 (δέκα) θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τον διαθέσιμο αριθμό θέσεων ανά τάξη καθημερινά μέχρι τις εξετάσεις  στην  ιστοσελίδα  του  σχολείου  και  η  τελευταία  ενημέρωση  θα  είναι  την  Τετάρτη, 7-9-2022  στις  15:00)

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται για την  εισαγωγή στην Β’ και Γ’ Τάξη του 2ου  Προτύπου  Γυμνασίου  Τρίπολης  θα  πρέπει  να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στις δοκιμασίες δεξιοτήτων 

  • είτε αυτοπροσώπως  στο σχολείο (καθημερινά 08.30 π.μ. έως 1.00 μ.μ.) 
  • είτε μέσω e-mail (στο mail@2gym-tripol.ark.sch.gr ) αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων (τάξη εισαγωγής, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ υποψηφίου, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνα και e-mail επικοινωνίας) μέχρι την Τετάρτη 7/9/2022 στις 11.00 π.μ.

Πληροφορίες  για  το  σχολείο  μπορείτε  να  βρείτε  στο  σύνδεσμο :

https://2gym-tripol.ark.sch.gr/index.php/home/parousiasi-sxoleiou

Το  τηλέφωνο  επικοινωνίας  με  το  σχολείο  μας  είναι : 2710-239490.

H Διευθύντρια

ΕΛΕΝΗ  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 ΠΕ79.01  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Σχετικές δημοσιεύσεις