Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στο Επιμελητήριο Αρκαδίας – Θα συλλέγονται στοιχεία για την ποιότητα του αέρα και του κλίματος

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του μετεωρολογικού σταθμού «αστικού τύπου» στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. Πρόκειται για μία δράση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας που εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


Ειδικότερα, πρόκειται για μετεωρολογικό σταθμό, ο οποίος συλλέγει δεδομένα για το μικρο-κλίμα της Τρίπολης και συνεισφέρει στη μελέτη και κατανόηση των κλιματικών και ατμοσφαιρικών συνθηκών. Η συστηματική συλλογή και μελέτη δεδομένων που αφορούν στο μικρο-κλίμα ενός αστικού κέντρου βοηθά στην παρακολούθηση και στην κατανόηση της αστικής αέριας ποιότητας, και τελικά μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό (αν όχι τον σημαντικότερο) άξονα για τον σχεδιασμό της μορφολογίας μιας πόλης (π.χ., ύψος κτιρίων, πλάτος δρόμων, πλήθος ανοικτών χώρων, κ.λπ.) έχοντας ως στόχο να παρέχεται ένα υγιές περιβάλλον στους κατοίκους της αστικής περιοχής.


Με την εγκατάσταση του μετεωρολογικού σταθμού παρέχονται στους πολίτες της Τρίπολης και στα μέλη του Επιμελητηρίου:


(1) Δεδομένα που αφορούν στην ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, όπως διοξείδιο του άνθρακα και αιωρούμενα σωματίδια (PM1, PM2.5 και PM10).


(2) Λεπτομερή δεδομένα για τον καιρό, όπως άνεμος, θερμοκρασία αέρα, υγρασία αέρα, ηλιακή ακτινοβολία, βροχόπτωση, κ.ά.


Στους πολίτες θα είναι διαθέσιμες τόσο οι τρέχουσες μετρήσεις όσο και ιστορικά στοιχεία (τιμές αλλά και με τη μορφή γραφημάτων).


Η πρόσβαση των ενδιαφερόμενων χρηστών στα δεδομένα θα γίνει μέσω κατάλληλης ιστοσελίδας η οποία θα παρουσιαστεί σε ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουν το Επιμελητήριο με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το επόμενο διάστημα.

«Η εγκατάσταση του σταθμού αυτού αποτελεί ένα ακόμα κεφάλαιο της πρακτικής μας συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στη συγκεκριμένη περίπτωση με το Τμήμα Πληροφορικής. Συνεισφέρουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας σε ουσιαστικές ερευνητικές δράσεις και παράλληλα αναπτύσσουμε σε νέα πεδία τη δραστηριότητα και τις συνεργασίες του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων – μελών μας, όσο και του ίδιου του Επιμελητηρίου» δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Τρουπής.


Σημειώνεται ότι η επιστημονική ομάδα έχει ήδη εγκαταστήσει 7 αγρο-μετεωρολογικούς σταθμούς στην ευρύτερη αγροτική περιοχή (λεπτομέρειες και δεδομένα είναι διαθέσιμα για ενδιαφερόμενους χρήστες/αγρότες) και έχει αναπτύξει ψηφιακό ημερολόγιο που είναι ήδη διαθέσιμο online: https://calendar.sodasense.uop. gr/

Έργο SodaSense
Το έργο προδιαγράφει τη συλλογή δεδομένων ποιότητας αέρα και μετεωρολογικών δεδομένων, η οποία ήδη εξελίσσεται μέσω κατάλληλων σταθμών.Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την σελίδα του έργου: https://sodasense.uop.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις