Εγκαίνια… πριβέ του «σκουπιδοεργοστασίου» στην Παλαιόχουνη!

  • Η βιτρίνα… και η πίσω αυλή!…

Ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, ο περιφερειάρχης, ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης, οι περιφερειακοί σύµβουλοι, δήµαρχοι (παλαιοί και νεοεκλεγέντες), κάποιοι υψηλόβαθµοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο επικεφαλής της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πελοποννήσου και, τέλος, δηµοσιογράφοι κατ’ επιλογήν, συνέθεταν το µικρό ακροατήριο που παρακολούθησε την οµιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2023 στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας, για τα εγκαίνια της κεντρικής Μονάδας ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Πελοποννήσου.

Η µικρή τέντα, περίπου 300 τετραγωνικών, που στήθηκε για τις ανάγκες της περίστασης, απέκρουε τον αέρα που έκανε περισσότερο από αισθητή τη δυσοσµία που αναδύετο, είτε από τη διαχείριση των σύµµεικτων απορριµµάτων, είτε από την υπαίθρια απόθεση οργανικού υπολείµµατος.

Ο διευθύνων σύµβουλος της Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου Α.Ε., Γιώργος Αγραφιώτης, που διαφεντεύει το όλο έργο της διαχείρισης της απορριµµάτων στην Πελοπόννησο, ανέλυσε το ιστορικό της εξέλιξής του, προσπάθεια που φέτος, το 2023, αριθµεί 10 χρόνια! Ένα έργο το οποίο «εµπνεύστηκε» και έβαλε τα θεµέλια της δηµιουργίας του η περιφερειακή Αρχή του πρώην περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος διαδέχθηκε στο βήµα τον εκπρόσωπο της εταιρείας, µίλησε για τη δική του συνεισφορά στην ολοκλήρωση του έργου, δεν ξέχασε στοιχειωδώς ν’ αναφερθεί στη συνεισφορά και της προηγούµενης διοίκησης, της διοίκησης Τατούλη, χωρίς, βέβαια, ν’ αναφερθεί στ’ όνοµά του. Ο κύριος Νίκας …µοίρασε «δάφνες» στο επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο συνέβαλε στην περάτωση της γραφειοκρατικής πλευράς του έργου, …εξύµνησε όλως ιδιαιτέρως (µάλιστα δύο φορές) τη συνεισφορά του αρµόδιου αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Λαµπρόπουλου, αλλά και του δηµάρχου Τρίπολης, Κώστα Τζιούµη, που φάνηκε να συµµερίστηκε τις σχετικές µε την αποπεράτωση και την έναρξη της οµαλής λειτουργίας του έργου, αγωνίες τού περιφερειάρχη! Φυσικά και οι δύο εκπρόσωποι των συµβαλλοµένων πλευρών (έργο Σ∆ΙΤ είναι) κ.κ. Γ. Αγραφιώτης και Π. Νίκας, ενώ αναφέρθηκαν στο κόστος επένδυσης, που για µεν τον κύριο Αγραφιώτη άγγιξε τα 160.000.000 ευρώ, ενώ για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που µίλησε αργότερα 135.000.000 ευρώ, καµία αναφορά δεν έκαναν για τη µη χρηµατοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρήµατα τα οποία θα διεκδικηθούν, άφησε να εννοηθεί αργότερα στην οµιλία του ο Πρωθυπουργός.

Ο πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Γιώργος Περιστέρης, ο οποίος ανέβηκε πρώτος στο βήµα, είπε πως το έργο δηµοπρατήθηκε το 2013, «ξεκίνησε το 2021 και εντός δύο ετών, νοµίζω, ότι παραδίδουµε µία επένδυση που είναι η πιο σύγχρονη ολοκληρωµένη διαχείριση απορριµµάτων αυτή τη στιγµή που υπάρχει».

Σχετικές δημοσιεύσεις