Δύο ηλεκτροτεχνίτες Δικτύων ζητά ο ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ/ΔΠΠ-Η του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων για την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της ΔΠΠ-Η/Περιοχής Τρίπολης/ Πρακτορείο Λαγκαδίων & Υποπρακτορείο Λεωνιδίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ 2/2024 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου/Περιοχή Τρίπολης, Λυκούργου & Ναυαρίνου, Τ.Κ. 22132 – Τρίπολη, υπόψη κυρίας ΔΑΡΔΑΒΕΣΗ Λαμπρινής, (τηλ. επικοινωνίας: 2710-373505), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση L.Dardavesi@deddie.gr εντός δέκα (10) ημερών (ημερολογιακών) που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.


Πλήρης ανακοίνωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα είναι αναρτημένα στους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας & Νότιας Κυνουρίας καθώς και στην Εδρα της Περ. Τρίπολης, στο Πρακτορείο Λαγκαδίων & στο Υποπρακτορείο Λεωνιδίου.


Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Δαρδαβέση Λαμπρινή τηλ. 2710-373505 ή Κουτρουμάνου Ζ. τηλ 2710-373507.
Υποβολή Αιτήσεων από 15-05-2024 έως 24-05-2024.

Σχετικές δημοσιεύσεις