Δημοτικός Σύμβουλος, ως πότε θα παραμένει παρίας και απαξιωμένος από την Πολιτεία

Με αφορμή τη συμμετοχή μου στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου την Τετάρτη (14/2/2024) στην Τρίπολη και ως επανεκλεγείς Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Ανατ. Μάνης κρίνω σκόπιμο να επισημάνω δημόσια κάποιες θεμελιώδεις δυσαρμονίες οι οποίες δημιουργούν προβλήματα κατά την άσκηση των καθηκόντων μας ως δημοτικών συμβούλων, αλλά και την άγνοια που υπάρχει αναφορικά με τα θεσμοθετημένα και τα τεκταινόμενα κυρίως στους ΟΤΑ α’ βαθμού, το πεδίο όπου εθήτευσα ως τώρα… Με στόχο βέβαια να υποστηριχθούν από το σύνολο των δημοτικών αρχών(*) και των εκπροσώπων τους στα υπερκείμενα όργανα και να εισακουσθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Πολιτεία έτσι ώστε να υπάρξουν άμεσα οι δέουσες διορθωτικές κινήσεις.

Ένα από αυτά που συμβαίνουν αφορά τους δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων, πλειοψηφίας και μειοψηφίας, που ΔΕΝ κατέχουν κάποιο πρόσθετο αξίωμα το οποίο δικαιολογεί μηνιαία αντιμισθία, δηλαδή εν ενεργεία αντιδημάρχους, πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου, προέδρους και μέλη ΔΣ ίσως κάποιων επιτροπών…

– Τι συμβαίνει με όλους τούς άλλους;

Ο εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκτελεί την αποστολή του, έχοντας στη διάθεσή του τον ανάλογο χρόνο, τις υπηρεσίες και τα μέσα υποστήριξης, καθώς και τους ανάλογους οικονομικούς πόρους, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκπλήρωση της λαϊκής εντολής.

Συγκεκριμένα, ο δημοτικός σύμβουλος καλείται να έχει εποπτεία και γνώση για να επιτελέσει απρόσκοπτα και επαρκώς την αποστολή του στους καλλικρατικούς δήμους, και το κυριώτερο να παίρνει θέση και να αποφασίζει για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν κάθε γωνιά της περιοχής του.

Επομένως πρέπει –κυρίως στους περιφερειακούς δήμους– να κινείται σε μεγάλες αποστάσεις, να πραγματοποιεί συναντήσεις με ειδικούς αλλά και τοπικούς παράγοντες, να ξοδεύει χρόνο και πόρους, χωρίς καμία οικονομική κάλυψη σε καιρούς κρίσης.

Η Πολιτεία και το Υπουργείο Εσωτερικών στους ΟΤΑ, έχει ρυθμίσει ως σήμερα την αποζημίωση των δημοτικών συμβούλων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, κάποια ψιχία για να ακριβολογούμε, μόνον για την συμμετοχή, την φυσική παρουσία δηλαδή, του δημοτικού συμβούλου στις δια ζώσης συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα τού δήμου, ανάλογα μάλιστα και με την χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο κατοικίας του, λιγότερο ή πλέον των δέκα χλμ!!

Και πέραν αυτών ουδέν! Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, οι δήμοι καλούνται να απασχολούν και υπαλλήλους, οι οποίοι πρέπει να καταγράφουν, ανά τετράμηνο, εξάμηνο ή έτος, παρουσίες και απουσίες σε κάθε συνεδρίαση, για να καταβάλουν, μετά πολλού κόπου και χρόνου, τα οφειλόμενα!

Κι όλα αυτά την στιγμή που και για τον τελευταίο πρόεδρο τοπικής κοινότητας ακόμη και ελαχίστων κατοίκων (…με διψήφιο αριθμό!), έχει θεσμοθετηθεί η πάγια μηνιαία αντιμισθία, περί τα τριακόσια (300) ευρώ ή και περισσότερα για τις μεγαλύτερες τοπικές κοινότητες, είναι άδικο, άνισο, παράλογο, προσβλητικό, για τον εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο, τον εκλεγμένο με εκατοντάδες ή και χιλιάδες ψήφους, που αποφασίζει για όλο τον δήμο και όχι μόνο για το χωριό ή την κοινότητα της κατοικίας του, να μην έχει τουλάχιστον την ίδια πάγια μηνιαία αντιμισθία, για να διευκολυνθεί έστω και κατ’ ελάχιστο, και  να επιτελέσει κατά το δυνατόν απρόσκοπτα την τόσο απαιτητική αποστολή του, για την οποία εξάλλου κρίνεται καθημερινά από τους συμπολίτες του.

Η οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού στους ΟΤΑ είμαστε βέβαιοι θα είναι ελάχιστη και όταν θεσμοθετηθεί δεν θα απαιτείται βεβαίως καμία απασχόληση υπαλλήλων για το «παρουσιολόγιο» και όλες τις ταλαιπωρίες που προαναφέραμε…

Σκοπός αυτής της ρύθμισης θα είναι ο εξορθολογισμός και η ενιαία και δικαιότερη αντιμετώπιση ενός χρονίου ζητήματος των αιρετών.

Καλούμε λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερικών, στην απαρχή της νέας απαιτητικής πενταετούς αυτοδιοικητικής θητείας 2024-2028, να προχωρήσει άμεσα στην ρύθμιση αυτή και κατ’ ΄επέκταση να πιστωθεί την διόρθωση μιας κατάφωρης αδικίας που φτάνει πια στα όρια της απαξίωσης του συνόλου των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων όλης της Χώρας.

Μετά τιμής,

Γεώργιος Π. Δημακόγιαννης, εκδότης “Αδούλωτης Μάνης”.

Δημοτικός σύμβουλος, αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης και εκπρόσωπος τής μειοψηφίας στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου.

(*) ο ημέτερος Δήμος Ανατολικής Μάνης, με ομόφωνη απόφασή του, δεσμεύτηκε να στηρίξει το αίτημα που διατυπώνεται στην πρότασή μας.