Δήμος Β. Κυνουρίας: Παιδικές χαρές πιστοποιημένες από το Υπουργείο Εσωτερικών

Για πρώτη φορά στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας οι παιδικές χαρές λειτουργούν με την απαιτούμενη βεβαίωση καταλληλότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.


Ύστερα από τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών Νομού Αρκαδίας χορηγήθηκε, από το Υπουργείο Εσωτερικών, η απαιτούμενη Βεβαίωση Καταλληλότητας Λειτουργίας καθώς και το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, για όλες τις κάτωθι παιδικές χαρές:

 • Αγίου Πέτρου
 • Καστρίου
 • Πραστού
 • Κορακοβουνίου
 • Αγίου Ανδρέα
 • Βερβένων
 • Άστρους (πλατείας Καρυτσιώτη)
 • Άστρους (πλατείας Αγ. Παύλου)
 • Κάτω Δολιανών
 • Κουτρούφων
 • Ξηροπηγάδου
 • Μελιγούς
 • Παραλίου Άστρους


Για κάθε μια από τις ανωτέρω παιδικές χαρές, υποβλήθηκε από τον Δήμο πλήρης φάκελος στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών Νομού Αρκαδίας, προκειμένου να χορηγηθεί Βεβαίωση Καταλληλότητας Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, Γιώργος Καμπύλης, δήλωσε σχετικά: «Για πρώτη φορά στον Δήμο μας λειτουργούν οι παιδικές χαρές με το ειδικό σήμα καταλληλότητας λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Στόχος μας είναι τα παιδιά να απολαμβάνουν το παιχνίδι τους με ασφάλεια σε πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Προχωράμε μπροστά με έργα και πράξεις».

Σχετικές δημοσιεύσεις