Δήμος Γορτυνίας: Υποβολή δηλώσεων ζημιάς φυτικού κεφαλαίου από τις πρόσφατες πυρκαγιές, στον ΕΛ.Γ.Α.

Το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Γορτυνίας ανακοινώνει ότι, το υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης για Φυτικό Κεφάλαιο από χθες Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 έως και την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, για το σύνολο των αγροτεμαχίων τους που ζημιώθηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές από 27.07.2021 έως και 13.08.2021.
Κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) που η γεωργοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση ζημιώθηκε από πυρκαγιά, υποβάλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, μια αίτηση για το σύνολο των ζημιωθεισών εκμεταλλεύσεών του στον ίδιο Δήμο, έστω κι αν έχει εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες της μιας Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες στο συγκεκριμένο Δήμο. Αν υπάρχουν ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις, του ίδιου παραγωγού και σε άλλον Δήμο της χώρας, τότε πρέπει να υποβληθεί και άλλη (νέα) αίτηση (στον Δήμο που ανήκουν).
Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α., μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛ.Γ.Α. Ηλεκτρονική αίτηση καθίσταται έγκυρη, εφόσον η συμπληρωμένη εκτυπωμένη μορφή της, υπογραφεί από τον αιτούντα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ, Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΣΔΕ 2021 / ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΓΑ
Τηλ. Επικοινωνίας 2797360242

Επισημάνσεις
• Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος, όταν συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου η αίτηση υποβάλλεται από το νόμιμο κληρονόμο του.
• Οι ενισχυθέντες παραγωγοί οφείλουν να υποβάλουν δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής, συμπεριλαμβανόμενης της ζημιωθείσας εκμετάλλευσης και τα επόμενα από τη ζημιά έτη.
Οι παραγωγοί που δεν υπέβαλαν Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής για το έτος 2021 μπορούν να υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση ζημιάς στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., η οποία υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης, όταν συνέβη η ζημιά. Η χειρόγραφη αίτηση καθίσταται έγκυρη, εφόσον υπογραφεί από τον αιτούντα και πάρει Αρ. Πρωτοκόλλου.

Σημείωση
Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. Δήμου Γορτυνίας
• Δημοτική Ενότητα Τροπαίων, κ. Γιάννης Πετράκης, τηλ/νο 2797360242.
• Δημοτική Ενότητα Ηραίας, κ. Μιχάλης Κότσικας, τηλ/νο 2795360219.

Σχετικές δημοσιεύσεις