Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και τους φροντιστές τους στην Τρίπολη

Συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 και τους φροντιστές τους το οποίο υλοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) σε τρεις πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και τους φροντιστές τους στην Τρίπολη στις 9 και 10 Ιουνίου 2023.


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση για την ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτοφροντίδα – μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.


Προηγήθηκαν οι Επιστημονικές Διημερίδες στην Καλαμάτα, στη Σπάρτη και στην Τρίπολη, οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία, και τα διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα άτομα με Διαβήτη τύπου 1 και τους φροντιστές τους στις ίδιες πόλεις (Καλαμάτα, Σπάρτη, Τρίπολη).


Σκοπός της ανωτέρω δράσης είναι αφενός η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για τη «σιωπηλή πανδημία» του σύγχρονου κόσμου, τον Σακχαρώδη Διαβήτη και αφετέρου η ποιοτική εκπαίδευση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και 2 αλλά και των οικογενειών τους με στόχο την αποτελεσματικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, την πρόληψη των επιπλοκών του και την ταυτόχρονη ενδυνάμωση και υποστήριξη των πασχόντων και των οικογενειών τους.


Το διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και τους φροντιστές τους, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Τρίπολης, θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Ιουνίου 2023 στην Αίθουσα εκδηλώσεων «Π. Αλεξόπουλου» στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης (2ος όροφος), επί της οδού Παπαναστασίου 25.


Οι ώρες διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχουν ως εξής:
• Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 από τις 17:00 έως τις 21:30 μ.μ.
• Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ.


Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πλαισιώνουν αξιόλογοι και εξειδικευμένοι επιστήμονες οι οποίοι θα αναπτύξουν μία σειρά θεμάτων που απασχολούν τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη στην καθημερινότητά τους, ενώ η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί μέσω πρωτότυπων εργαλείων, δηλαδή με τη χρήση εκπαιδευτικών χαρτών για τον Διαβήτη.


Το πρόγραμμα του διήμερου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου στην πόλη της Τρίπολης έχει ως εξής:
Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023
17:00 – 17:30 Εγγραφές
17:30 – 19:30 Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 *
Χ. Δαραμήλας, Βιολόγος, MSc: «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία και Τοξικολογία», Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
Π. Χαλβατσιώτης, Ιατρός, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Διαβήτη, Ιατρική Σχολή Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Δ.Σ. «Ελπίς»
19:30 – 20:00 Ερωτήσεις/ Συζήτηση
20:00 – 21:30 Η εμφάνιση και εξέλιξη του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (Α’ Μέρος) *
Χ. Δαραμήλας, Βιολόγος, MSc: «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία και Τοξικολογία», Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
Π. Χαλβατσιώτης, Ιατρός, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Διαβήτη, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Δ.Σ. «Ελπίς»


Σάββατο 10 Ιουνίου 2023
10:00 – 11:00 Η εμφάνιση και εξέλιξη του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (Β’ Μέρος) *
Χ. Δαραμήλας, Βιολόγος, MSc: «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία και Τοξικολογία», Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
Π. Χαλβατσιώτης, Ιατρός, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Διαβήτη, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Δ.Σ. «Ελπίς»
11:00 – 12:00 Ερωτήσεις/ Συζήτηση
12:00 – 14:00 Υγιεινή διατροφή και Άσκηση *
Χ. Δαραμήλας, Βιολόγος, MSc: «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία και Τοξικολογία», Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
Κ. Μπουκέα, Κλινική διαιτολόγος, Προϊσταμένη Διαιτολογικού Τμήματος, ΓΝ Καλαμάτας
14:00 – 14:30 Ερωτήσεις/ Συζήτηση


Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί μέσω πρωτότυπων εργαλείων, δηλαδή με τη χρήση εκπαιδευτικών χαρτών για τον Διαβήτη.

Σχετικές δημοσιεύσεις