Διεθνές Συμπόσιο με θέμα: «Προς ένα αειφόρο οικοσύστημα», από τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

  • 31 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2023, στη Σπάρτη

Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Πελοποννήσου, διοργανώνει διεθνές συμπόσιο με τίτλο «Towards a Sustainable Ecosystem», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Σπάρτη στις 31 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2023 στο πλαίσιο του καθιερωμένου Sparta Symposia of Ideas, μιας διεθνούς πρωτοβουλίας του Hellenic Israeli American Institute.

Οι ΦΟΔΣΑ είναι δίκτυα πόλεων οργανωμένων περιφερειακά, ένας ανά περιφέρεια, σε όλη την Ελλάδα και είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Γενικότερα, είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και την υλοποίηση έργων βελτίωσης. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι φορείς αυτοί ευθύνονται για την προσωρινή αποθήκευση, αποστολή, επεξεργασία και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στην Ενέργεια, τη Διαχείριση Αποβλήτων, το Περιβάλλον και τη μεταξύ τους σχέση.

Φυσικά θα υπάρχουν αναλυτικές παρουσιάσεις αντιστοίχισης πολιτικών και τεχνολογιών. Με την ευκαιρία αυτή, ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου μαζί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την ΤΕΡΝΑ ΑΕ, την διεθνώς καταξιωμένη εταιρεία ανάπτυξης και χειριστή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, θα παρουσιάσουν το επιτυχημένο έργο τους. Εξειδικευμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ειδικοί επιστήμονες με εκτεταμένη εμπειρία στα αλληλένδετα θέματα θα προσφέρουν μια καινοτόμο και εποικοδομητική συμβολή στη συζήτηση. Μέσα από το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο συμπόσιο μας και να συνεισφέρουν στη σχετική διερευνητική προσπάθεια, αξιωματούχοι από πανεπιστημιακά εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και από διεθνείς οργανισμούς θα μοιραστούν την πολύτιμη εμπειρία τους και τις ανησυχίες τους για αυτά τα παγκόσμια και κρίσιμα ζητήματα.


Η B’nai B’rith, ο διεθνής πολιτιστικός και φιλανθρωπικός οργανισμός, συνδιοργανώνει την εκδήλωση. Με αυτόν τον τρόπο, η B’nai B’rith συνεχίζει τη δέσμευσή της στη Σπάρτη και στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Σπάρτης και Ισραήλ, μια σχέση που χρονολογείται από την εποχή του βασιλιά Άρειου, του θρυλικού βασιλιά της Σπάρτης. Όπως αναφέρεται στα Βιβλία των Μακκαβαίων, ο βασιλιάς Άρειος, μέσω μιας πρωτοποριακής αποστολής δημόσιας διπλωματίας, περίπου το 300 π.Χ., έστειλε μια «αδελφική» επιστολή υποστήριξης στους Αρχιερείς του Ισραήλ. Για να τιμήσουμε την προνοητικότητα και την ιστορική του πρωτοβουλία, θεσμοθετήσαμε τα King Areus of Sparta Excellence Awards. Φέτος, ο Πρόεδρος του Ισραήλ και ο Πρόεδρος της Κύπρου θα είναι ανάμεσα στους αξιόλογους αποδέκτες. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του “Sparta Symposia of Ideas,” του οποίου πρόεδρος είναι ο Άγγελος Κολοκούρης.


ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου είναι αποφασισμένος να αναλάβει ηγετικό ρόλο προς μια διεξοδικά συστημική προσέγγιση στη διαχείριση των αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα που σχετίζονται τόσο με την ενέργεια όσο και με το περιβάλλον. Ενώ ο κύριος στόχος του είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες στους συμπολίτες του, Ο ΦΟΔΣΑ είναι αποφασισμένος να το κάνει με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον.

Στοχεύει σε μια οικοσυστημική προσέγγιση που βλέπει τα θέματα του τίτλου του συνεδρίου ως βαθιά αλληλένδετα:
Η ενέργεια είναι βασικός παράγοντας στη διαχείριση των αποβλήτων. Η διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων καταναλώνει συμβατική ενέργεια, ενώ αναδύονται νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη μετατροπή των αποβλήτων σε ενέργεια.
Τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων μπορούν να έχουν τοπικές επιπτώσεις, για παράδειγμα μέσω εκπομπών ρύπων και διαταραχών. Τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων είναι ενίοτε πολύπλοκα και μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστες επιπτώσεις.
Τα περιβαλλοντικά ζητήματα θέτουν ολοένα και πιο κρίσιμα όρια εντός των οποίων πρέπει να λειτουργήσει η διαχείριση των αποβλήτων, οι ενεργειακές πρωτοβουλίες και τα συναφή έργα.


Θεματικές Ενότητες
• A Systems Approach to Waste Management, Energy Conversion, and Environmental Effects.
• Comparative Policy Analysis.
• AI, IoT and their Capabilities.
• Integrated Modeling and Monitoring of Overall Operations.
• Predictive Analytics.
• Future Developments, Concerns, and Promises.


Ομιλητές
• Πανεπιστημιακοί & Ειδικοί Ερευνητές
• Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι
• Υπεύθυνοι Χάραξης Πολιτικής και Διπλωμάτες
• Αναλυτές Στρατηγικής για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Εξειδικευμένα Στελέχη Οργανισμών

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:


Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ
Περιφέρειας Πελοποννήσου
Σταύρος Αργειτάκος

Σχετικές δημοσιεύσεις