ΔΙΕΚ Τρίπολης: Νέες Ειδικότητες Παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου κατά το έτος 2023-2024

Οι Υποψήφιοι όλων των τύπων Λυκείων μπορούν να υποβάλουν Αίτηση από Παρασκευή 7 Ιουλίου έως Δευτέρα 17 Ιουλίου στην ηλεκτρονική́ διεύθυνση : https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/


Οι Ειδικότητες του παράλληλου Μηχανογραφικού για το ΔΗΜΌΣΙΟ ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ είναι οι εξής:
ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ (Παράρτημα ΔΙΕΚ Τρίπολης _ Άστρος)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Για την έγκριση της πρότασης ελήφθησαν υπόψη:
• Οι προοπτικές απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας.
• Οι ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας.
• Το ενδιαφέρον των υποψήφιων σπουδαστών.
• Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Οι απόψεις των τοπικών επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων.
• Η λειτουργία ίδιων ειδικοτήτων σε κοντινά ΙΕΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
• Η διαθεσιμότητα εργαστηρίων και εκπαιδευτών.
• Η απρόσκοπτη λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης & Μαθητείας


Προοπτικές και ευκαιρίες που δίνει η φοίτηση στο Δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης
Κύριο έργο των Δημοσίων ΙΕΚ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας και κυρίως στην τοπική αγορά εργασίας.
Αυτό επιτυγχάνεται με:
Tην επιλογή και τη διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα.
Tην επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση.
Tη φιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους.


Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ.
Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τη 14η Φεβρουάριου, ενώ το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τη 15η Φεβρουάριου και τελειώνει τη 30η Ιούνιου. Η κατάρτιση πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.


Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου και γραπτής εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.


Όταν οι καταρτιζόμενοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο Δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης με τα εξής πλεονεκτήματα:


α) Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).
β) Σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μοριοδοτούνται με 150 μόρια επιπλέον στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) Οι περισσότερες ειδικότητες έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και οι απόφοιτοι μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να εργαστούν σε υφιστάμενες με επαγγελματικά δικαιώματα.
δ) Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολής στράτευσης.
ε) Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού́ Πλαισίου Προσόντων, δύνανται να κατατάσσονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων (ΦΕΚ 2031/21-4-2022), που διενεργούνται από́ την 1η έως την 20η Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού́ έτους, σε Τμήματα /Μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος.


Η έγκριση λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών.


Στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι το υψηλό επίπεδο Δημόσιας Δωρεάν Κατάρτισης και η άμεση απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
Καλή χρονιά σε όλους τους σπουδαστές.
Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Τρίπολης
Ιωάννης Δημ. Κατσίρης

Σχετικές δημοσιεύσεις