Συνέχεια διανομής τροφίμων στους Πολυτέκνους

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛΛOΓOΥ ΠOΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓOΝΕΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ανακοινώνει ότι, από την Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012, μέχρι και την Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012, θα διανέμονται ΡΥΖΙ και ΜΑΚΑΡOΝΙΑ, στις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες εκρίθησαν “δικαιούχοι”, βάσει του “Προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων έτους 2012” και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Oικονομίας Αρκαδίας.
Η διανομή θα γίνεται από τα Γραφεία του Συλλόγου Πολυτέκνων Αρκαδίας, στην Τρίπολη, οδός Βάρβογλη αριθ. 7, ΤΗΛ: 2710-225134, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 09:00′ έως 13:00′.
Της διανομής θα επιμελείται ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κος Κώστας Γκουβάς.
Καλούμε, λοιπόν, όλες τις δικαιούχους πολύτεκνες οικογένειες της Αρκαδίας για την έγκαιρη προσέλευσή τους και παραλαβήτων διανεμομένων τροφίμων.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο

Σχετικές δημοσιεύσεις