Δ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη τείνουν να εμφανίζονται οι πιο πολύπαθες, αγνοημένες και παραγκωνισμένες περιοχές της χώρας μας

3 Ιουνίου 2021  /   Χωρίς Σχόλια

«Η Δυτική Μακεδονία εκτός λίστας χρηματοδότησης έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης με την Αρκαδία να βρίσκεται σε όμοια δεινή θέση». Το θέμα ανέπτυξαν σε Eρώτηση που κατέθεσαν (με αριθμό πρωτ. 5400/26-3-2021) στη Βουλή οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, Απόστολος Αβδελάς (Α’ Θεσσαλονίκης) και Κωνσταντίνος Χήτας (Β’ Θεσσαλονίκης) με αποδέκτες τους υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομικών.
Απαντήσεις έδωσαν ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωνσταντίνος Σκρέκας και ο αναπλητωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, οι οποίοι τονίζουν ότι το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης αποτελεί το οργανωτικό και προγραμματικό πλαίσιο για την υλοποίηση σειράς μέτρων και ενεργειών με στόχο την οικονομική διαφοροποίηση των λιγνιτικών περιοχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Τον κ. Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ: «Η Δυτική Μακεδονία εκτός λίστας χρηματοδότησης έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης με την Αρκαδία να βρίσκεται σε όμοια δεινή θέση»
Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, οριστικά εκτός λίστας των προς χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης μένει ο αγωγός για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Δυτική Μακεδονία, ενώ, υψηλή παραμένει η αβεβαιότητα, τόσο της χρηματοδότησης των έργων επέκτασης δικτύου, που κατασκευάζει η «ΔΕΔΑ», όσο και η κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ («ΕΛΑΠΕ»). Όπως γίνεται κατανοητό, η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη τείνουν να εμφανίζονται οι πιο πολύπαθες, αγνοημένες και παραγκωνισμένες περιοχές της χώρας μας, είτε από επιλογές της Πολιτείας, είτε (τώρα) από τις αποφάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, του οποίου άλλωστε η αποστολή είναι να στηρίζει περιοχές της Ε.Ε. που πλήττονται οικονομικά, προκειμένου να ανασυγκροτηθούν στα πλαίσια ενός πάγιου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο εκπορεύεται από την Ε.Ε.
Διαφαίνεται ότι μια οικονομική και πληθυσμιακή «εκχέρσωση» της Δυτικής Μακεδονίας και Αρκαδίας θα ευνοούσε και θα ωφελούσε συγκεκριμένες χώρες, που προτίθενται να επενδύσουν σε αυτήν, λογίζοντάς τες ως εν δυνάμει Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ), με προοπτική εκμετάλλευσής τους, επί μακρόν, στις οποίες θα μπορούν να ασκούν απόλυτο οικονομικό έλεγχο, θεωρώντας τες ως προεκτάσεις τους υπό το πρίσμα ενός «αποικιοκρατικού» τρόπου θεώρησης των ανωτέρω περιοχών. Το συγκεκριμένο συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα, όταν συνδυαστεί με την παράλληλη πληροφορία ότι, τίθεται υπό την αίρεση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («DGComp») η διασφάλιση της τελικής χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης μιας σειράς δράσεων, που εντάσσονται στον σχεδιασμό του ως άνω ΥΠΕΝ, όπως η αποκατάσταση των εδαφών στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη, τα οποία θα επιστρέψει η ΔΕΗ στο Δημόσιο για την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, η χρηματοδότηση έργων αποθήκευσης ενέργειας αλλά και το «εμβληματικό» έργο εγκατάστασης έξυπνων μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ. Συνεπώς, κατ΄ επέκταση, καταρρέει, ως προοπτική, εμμέσως και ο σχεδιασμός ανάληψης δράσεων για τις τηλεθερμάνσεις στις λιγνιτικές περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, που έχουν συνδεθεί με το φυσικό αέριο.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι
κ. κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να ανατρέψετε την αρνητική στάση που τείνει να παγιώνεται στην Ε.Ε., μετά την διαρροή της πληροφορίας περί του ότι τέθηκαν υπό αίρεση οι χρηματοδοτήσεις έργων του Ταμείου Ανάκαμψης σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη;
Προτίθεσθε να ασκήσετε, δι’ όλων των μέσων, σθεναρή πίεση στην Ε.Ε., προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο διακοπής της χρηματοδότησης του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» από το Ταμείο Ανάκαμψης, με δράσεις και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, αφού, όπως διαρρέεται, τείνει κι αυτό να τεθεί εν αμφιβόλω;
Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, στην περίπτωση που οι εναλλακτικοί ενεργειακοί σχεδιασμοί σας, οι οποίοι αφορούν στη Δυτική Μακεδονία και στην Αρκαδία, δεν υποστηριχτούν και δεν χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»
ΣΧΕΤ: Η με αριθμό πρωτ. 5400/26-3-2021 Ερώτηση
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους ανωτέρω αναφερόμενους Βουλευτές, κοινοποιούμε το από 26/4/2021 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Όπως προκύπτει από αυτό, το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης αποτελεί το οργανωτικό και προγραμματικό πλαίσιο για την υλοποίηση σειράς μέτρων και ενεργειών με στόχο την οικονομική διαφοροποίηση των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, με χρήση διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και η πρωτοβουλία REACT-EU στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προσωρινού Μέσου Ανάκαμψης, Next Generation EU (NGEU). Επιπλέον, λοιπές δράσεις και έργα δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, ενώ ήδη υλοποιούνται έργα με χρηματοδότηση από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Ο Υπουργός
Κωνσταντίνος Σκρέκας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5400/26-3-21 Ερώτηση.
Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5400/26-3-21 Ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0», συζητήθηκε εκτενώς στις 6 Απριλίου τ.ε. σε κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στην οποία μετείχαν και οι Έλληνες ευρωβουλευτές και στις 27 Απριλίου τ.ε. υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό (ΕΕ 2021/241).
Ο πρώτος άξονας του Σχεδίου αφορά την μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον. Ο άξονας προωθεί τον εθνικό στόχο της Ελλάδας για πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2028 και σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, ενώ εισαγάγει ολοκληρωμένα μέτρα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κοινωνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, για την ανάπλαση των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση, διασφαλίζοντας τη δίκαιη μετάβαση.
Με ζητούμενο την στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση το Σχέδιο συμπεριλαμβάνει επενδυτικό έργο ύψους 242 εκ. ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. & εκπτώσεις) για την αποκατάσταση εδαφών παλαιών ορυχείων λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη.
Η αποκατάσταση των εδαφών αποτελεί κυρίαρχη πρόκληση της δίκαιης μετάβασης, τόσο στην περιβαλλοντική (εξυγίανση, ανάπλαση, και υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης του τοπίου και του περιβάλλοντος), όσο και στην αναπτυξιακή της διάσταση, με αναπροσαρμογή των χρήσεων γης και τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων.
Επίσης, αξιόλογο μέρος του εξοικονομώ κατ΄ οίκον θα αφορά αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *