Πολιτική Κρίση. Αποτυχία της Έμμεσης Δημοκρατίας. Αποτυχία της Ολιγαρχικής Δημοκρατίας.

Οι πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές ανέδειξαν, γι’ ακόμη μία φορά, την Ήττα της Μεταπολιτευτικής Πολιτικής και των Πολιτικών.

Περισσότερα