Βιολογικό καθαρισμό και σύγχρονο αποχετευτικό δίκτυο αποκτά ο οικισμός του Λεβιδίου

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ ομόφωνα ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης ενός σπουδαίου και σημαντικού έργου “την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων” στην περιοχή Λεβιδίου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 3.773.675,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, το έργο αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα, το πρώτο τμήμα αφορά στην κατασκευή αποχετευτικού αγωγού λυμάτων και το δεύτερο τμήμα την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Σκοπός του έργου είναι η επίλυση του χρόνιου προβλήματος αποχέτευσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης λυμάτων, με την υιοθέτηση στην πράξη των αρχών της κυκλικής οικονομίας, καθώς προβλέπεται η επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού, για αρδευτικούς κυρίως σκοπούς. Με τον βιολογικό καθαρισμό που θα κατασκευασθεί εκτός από πλήρη καθαρισμό των αποβλήτων από ρυπαντικές ουσίες θα γίνεται και πλήρης απολύμανση. Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα διηθούνται μέσω ημιπερατών μεμβρανών τύπου ultrafiltration και στη συνέχεια θα γίνεται πρόσθετη απολύμανση με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας. Το σύστημα αυτό συγκρατεί το σύνολο των βακτηριδίων των ιών χωρίς να δημιουργεί τοξικές ενώσεις. Τα τελικά επεξεργασμένα απόβλητα θα είναι άσηπτα και άοσμα και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ελεύθερη άρδευση αγροτικών καλλιεργειών.
Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ, Κώστας Τζιούμης, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ και μεταξύ άλλων, ανάφερε, για το έργο: “ο οικισμός Λεβιδίου επιτέλους αποκτά βιολογικό καθαρισμό και σύγχρονο αποχετευτικό δίκτυο, που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Το έργο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, αφού αποτρέπεται η ρύπανση των εδαφών, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της ευρύτερης περιοχής, και επιτυγχάνεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας”.

Σχετικές δημοσιεύσεις