Αρχαιρεσίες στον Σύλλογο Φίλων Κέντρου Υγείας Δημητσάνας

Το νεοσύστατο με την υπ’ αριθ. 1/2023 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Ψωφίδος «Σύλλογος Φίλων Κέντρου Υγείας Δημητσάνας», σας προσκαλεί στην πρώτη του Γενική Συνέλευση στις 12 Ιανουαρίου 2024 στην αίθουσα που βρίσκεται δίπλα από το γραφειο φορολογουμενων ΓΕΦ, (κάτω από το Δημοτικό σχολείο, απέναντι από τον ξενώνα Καζά) στη Δημητσάνα και από ώρα 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ., με την εξής ημερήσια διάταξη:


1. Παρουσίαση καταστατικού
2. Επικύρωση της από 09-01-2023 λήψης απόφασης της Προσωρινά Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την σύσταση του Συλλόγου, το καταστατικό λειτουργίας του και το δικαίωμα ψηφοφορίας
3. Διενέργεια των εκλογών, όπως ορίζει το Καταστατικό, για την ανάδειξη των οργάνων της Διοίκησής του, δηλαδή 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, 3/λούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, των αναπληρωματικών μελών αυτής, καθώς και της Εφορευτικής Επιτροπής.


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους με σχετική αίτηση έως την 30-12-2023 τηλεφωνικά στην Πρόεδρο της προσωρινά διοικούσας επιτροπής Μαρία Τσίτουρα 6936947125 ή και αυτοπροσώπως με την συμπλήρωση της σχετικής αιτήσεως στα μέλη της προσωρινά διοικούσας επιτροπής.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΤΟΥΡΑ
ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΔΑΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΠΑΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις