Ανακηρύχθηκαν οι νικητές στον Μεγάλο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης Σχολείων των Δήμων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ο Μεγάλος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμων Περιφέρειας Πελοποννήσου που διοργανώθηκε από την ΤΕΧΑΝ, σε συνεργασία με το ΦΟΔΣΑ (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Τα νικητήρια σχολικά τμήματα:

1η Θέση και ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ του διαγωνισμού:

Τμήμα: Β3
Σχολείο: 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υλικά που ανακυκλώθηκαν: 312.305 τεμάχια

Έπαθλο : Ένα (1) ταξίδι 5 ημερών για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος σε όποια πόλη της Ευρώπης επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές.

2η Θέση του διαγωνισμού:

Τμήμα: Α1
Σχολείο: 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
Υλικά που ανακυκλώθηκαν: 200.398 τεμάχια

Έπαθλο : Ένα (1) ταξίδι 5 ημερών για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος σε όποια πόλη της Ελλάδας επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές.

3η Θέση του διαγωνισμού:

Τμήμα: Α1
Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Υλικά που ανακυκλώθηκαν: 169.319 τεμάχια

Έπαθλο: Ένα (1) Smartwatch για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος.

• Εκτός των ανακοινωμένων δώρων του διαγωνισμού και εξαιτίας της εξαιρετικά μεγάλης συμμετοχής των μαθητών στο Μεγάλο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμων Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίστηκε η παροχή επάθλων και στο πρωτεύον Σχολικό τμήμα κάθε Δήμου*.
Το έπαθλο είναι ένα (1) Smartwatch για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος.

*Εξαιρούνται οι Δήμοι στους οποίους ανήκουν τα 3 πρωτεύοντα τμήματα (Καλαμάτας, Άργους- Μυκηνών, Ερμιονίδας).
Τα αποτελέσματα του Μεγάλου Εκπαιδευτικού Διαγωνισμού Ανακύκλωσης είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της ΤΕΧΑΝ www.recycling-center.gr.
Καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου www.fodsapel.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις