Αλλάζει επί τα βελτίω ο νέος δικαστικός χάρτης της χώρας

  • Στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως εντάσσονται τα Ειρηνοδικεία Τριπόλεως, Μεγαλόπολης, Δημητσάνας (Ψωφίδος) και Άστρους

Σημαντικότερη τομή από συστάσεως του ελληνικού κράτους μπορεί να εννοηθεί το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το οποίο ανασυντάσσεται επί τα βελτίω ο δικαστικός χάρτης της χώρας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινάει από 16 Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη.

Ειδικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μαζί με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Ιωάννη Μπούγα, παρουσίασαν την Τρίτη 9/4/2024 τον νέο δικαστικό χάρτη της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης, ανέφερε ότι ο νέος δικαστικός χάρτης, η υλοποίηση του οποίου ξεκινάει από 16 Σεπτεμβρίου 2024, είναι η μεγαλύτερη τομή από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, σημειώνοντας πως μετά από 104 χρόνια λειτουργίας τους, τα Ειρηνοδικεία εντάσσονται πλέον στα Πρωτοδικεία. Κάτι που σύμφωνα με τον υπουργό αναμένεται να επισπεύσει τον χρόνο έκδοσης των πολιτικών και ποινικών αποφάσεων από τα 4 χρόνια (1.482 ημέρες) που απαιτούνται σήμερα στα 2,5 χρόνια (900 ημέρες).

Το νομοσχέδιο έχει ήδη αναρτηθεί σε διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει έως 18 Απριλίου 2024.

«Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την επιτάχυνση στον χώρο της ελληνικής Δικαιοσύνης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο σχεδιασμός είναι πολύπλευρος και συνδυαστικός: Θεσμικές αλλαγές στους Κώδικες του Ποινικού, Αστικού και Διοικητικού Δικαίου, ολοκλήρωση της Ψηφιακής Δικαιοσύνης, ενίσχυση και ανανέωση των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών και ενίσχυση του προσωπικού των δικαστικών υπαλλήλων για την καλύτερη λειτουργία των δικαστηρίων» τονίζει ο Γιώργος Φλωρίδης, ενώ «με το παρόν νομοσχέδιο ενοποίησης του α’ βαθμού δικαιοδοσίας και τη χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων, επιχειρείται η επιδραστικότερη όλων μεταρρυθμιστική τομή καθώς εξορθολογίζει στη βάση του το δικαστικό σύστημα της ελληνικής Πολιτείας.»

Για την ενοποίηση Ειρηνοδικείων-Πρωτοδικείων

Σε άλλο σημείο ο κ. Φλωρίδης, επισήμανε: «Σήμερα, ενοποιούμε τους πρωτοβάθμιους δικαστές, με αναβάθμιση των ειρηνοδικών σε πρωτοδίκες, αφήνοντας πίσω μας την παρωχημένη, αντιπαραγωγική και αχρείαστη διάκριση τους. Στέλνουμε στην πρώτη γραμμή μάχης 1.000 περίπου πρώην ειρηνοδίκες, οι οποίοι με κατάλληλη κατάρτιση θα μπορούν να κάνουν πλέον το σύνολο της δουλειάς των πρωτοδικών και να δικάζουν ταυτόχρονα ποινικές και πολιτικές υποθέσεις. Έτσι με την ενοποίηση διπλασιάζεται η “δεξαμενή” των δικαστών και θα υπάρχουν πλέον συνολικά 2.100 πρωτοδίκες, με καταλυτική επίδραση στην ταχύτητα έκδοσης των πρωτοβάθμιων αποφάσεων».

Στις Περιφερειακές Ενότητες όπου υπάρχουν 2 ή 3 Πρωτοδικεία, οι έδρες των Πρωτοδικείων (πλην της κεντρικής) μετατρέπονται σε παράλληλες με πλήρη καθ’ ύλην αρμοδιότητα.

Συγκεκριμένα, στις Περιφερειακές Ενότητες:
α) Μεσσηνίας (παράλληλη έδρα η Κυπαρισσία)
β) Λακωνίας (παράλληλη έδρα το Γύθειο)
γ) Ηλείας (παράλληλη έδρα η Αμαλιάδα)
δ) Αχαΐας (παράλληλες έδρες το Αίγιο και τα Καλάβρυτα)

Σε ό,τι αφορά την ιδιόμορφη περίπτωση της καθ’ ημάς Αρκαδίας, όπου χωριά της Βορειοδυτικής Γορτυνίας, δικαστικά εντάσσονταν στο Πρωτοδικείο Ηλείας ή χωριά της Κυνουρίας, όπου εντάσσονταν στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου, με το παρόν νομοσχέδιο εντάσσονται, πλέον, εκεί όπου ανήκουν και διοικητικά, στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως.

Οι έδρες και οι περιφέρειες των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων πρώτου βαθμού (αλλά και πως διαμορφώνονται οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων), σύμφωνα με την αποτύπωση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου (όπως μας πληροφορεί ο διαπρεπής δικηγόρος του Πρωτοδικείου Τριπόλεως, Γεώργιος Χουντής), ορίζονται ως εξής:

γ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας (πρώην Νομός Αρκαδίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Τριπόλεως, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Τρίπολη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Τριπόλεως εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Τα Ειρηνοδικεία Τριπόλεως, Μεγαλόπολης, Δημητσάνας (Ψωφίδος) και Άστρους καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Τρίπολης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δέκα (10), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Τριπόλεως ανέρχονται σε τριάντα εννέα (39).

ιστ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας (πρώην Νομός Ηλείας) ορίζονται Πρωτοδικείο Ηλείας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ηλείας εμπίπτουν οι Δήμοι Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας-Κρεσταίνων, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας. Τα Ειρηνοδικεία Πύργου, Αμαλιάδας, Αρήνης (Ζαχάρω), Ολυμπίων (Πελόπιο), Μυρτουντίων και Γαστούνης καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ηλείας. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Ηλείας ορίζεται η Αμαλιάδα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Ήλιδας, Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ηλείας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι τρεις (23), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ηλείας ανέρχονται σε ενενήντα πέντε (95).

Σχετικές δημοσιεύσεις