Αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνα – Πρόεδρος ο δήμαρχος Ν. Κυνουρίας, Μ. Δολιανίτης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβε ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας, κος Μανώλης Δολιανίτης, διαδεχόμενος τον πρώην Δήμαρχο του ιδίου Δήμου, Χαράλαμπο Λυσίκατο, με Αντιπρόεδρο με αρμοδιότητα την Τεχνική Στήριξη των ΟΤΑ τον Δήμαρχο Ευρώτα, Δήμο Βέρδο.


Στο Λεωνίδιο, στη 01/02/2024 , πραγματοποιήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα την κάλυψη κενών θέσεων στο Δ.Σ. μετά από παραιτήσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ, Χαράλαμπου Λυσίκατου και Χαράλαμπου Κουτσονικολή, οι οποίες υποβλήθηκαν την ίδια μέρα για τον λόγο ότι δεν εκπροσωπούν πλέον τις μετοχές του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του Δήμου Μονεμβασίας αντίστοιχα.


Στην συνεδρίαση τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό εξέλεξαν ομόφωνα τους Μανώλη Δολιανίτη, Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας και Κώστα Μαυρομιχάλη, Αντιδήμαρχο Δήμου Μονεμβασίας μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου στις 18/07/2025.


Κατόπιν της εκλογής του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Μανώλης Δολιανίτης, Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας: Πρόεδρος
Μαρίνης Μπερέτσος, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας: Διευθύνων Σύμβουλος
Δήμος Βέρδος, Δήμαρχος Ευρώτα: Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Καμπύλης, Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας: Μέλος
Κώστας Μαυρομιχάλης, Αντιδήμαρχος Μονεμβασίας: Μέλος
Σπύρος Φλώρος, πρώην Δήμαρχος Θεραπνών Μέλος
Δημήτρης Τσιγκούνης, πρώην Δήμαρχος Λεωνιδίου: Μέλος


Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα, κ. Χαράλαμπος Λυσίκατος, ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του Δ.Σ. τον Γενικό Διευθυντή καθώς και το προσωπικό της Εταιρείας για το σπουδαίο έργο που επιτελέστηκε στα εννέα χρόνια που υπηρέτησε την Εταιρεία από την θέση του Προέδρου. Εμφανώς συγκινημένος δήλωσε ότι η επαγγελματική διαδρομή μου και η υπηρέτηση της περιοχής από την θέση του Δημάρχου είναι συνυφασμένη με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα μέσα από την οποία χτίσαμε στέρεες σχέσεις με τους Δήμους την Περιφέρεια και τα Υπουργεία αλλά και όλους τους κοινωνικοοικονομικούς φορείς της περιοχής με πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου.


Η εμπειρία και η στελέχωση της Εταιρείας την έχει αναδείξει στις κορυφαίες θέσεις σε επίπεδο χώρας μετά δε την μετατροπή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό την έχει καταστήσει σημείο αναφοράς για τους ΟΤΑ της Πελοποννήσου.


Ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Μανώλης Δολιανίτης αφού ευχαρίστησε τους Δήμαρχους Μετόχους της Εταιρείας για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του αποτίμησε με θερμά λόγια το έργο της Εταιρείας. και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις την Εταιρεία και το έργο της, ότι ως Πρόεδρος θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της διαχρονικής συμφωνίας για ισότιμη συνεργασία των φορέων της Ανατολικής Πελοποννήσου και τον βαθιά αυτοδιοικητικό χαρακτήρα της και το αυτοδιοίκητο της ίδιας της Εταιρείας και την διάκριση του πολιτικού και επιχειρησιακού επιπέδου λειτουργίας της αρχές καθοριστικές για την επιτυχία της. Ευχαρίστησε τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Εταιρείας και εξέφρασε τη συγκίνησή του και τη χαρά του που θα συνεχίσει τη συνεργασία μαζί τους καθώς είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί αναλυτικά για όλα τα εταιρικά θέματα και από τον απερχόμενο Πρόεδρο και από τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.


Πέραν της αυτονόητης συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και των Φορέων της Ανατολικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Αντιπρόεδρο της Εταιρείας, κο Δήμο Βέρδο, θα συνεχιστεί η πολύ καλή συνεργασία με όλους τους Δήμους με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Περιφερειάρχη, καθώς και με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων της ελληνικής κυβέρνησης, με την οποία έχει διαχρονικά η Εταιρεία άριστη συνεργασία.


Η συμμετοχή επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο των, Σπύρου Φλώρου και Δημήτρη Τσιγκούνη, ανθρώπων που μετέχουν σε θέσεις ευθύνης της Εταιρείας πάνω από 25 χρόνια, εκφράζει τη στέρεη βάση των διαχρονικών σχέσεων εμπιστοσύνης των ανθρώπων της Εταιρείας.


Επιχειρησιακός σχεδιασμός της Εταιρείας
Και για την νέα αυτοδιοικητική περίοδο η Εταιρεία να αποτελεί μία τοπική συμφωνία των φορέων της περιοχής για τη στρατηγική και το περιεχόμενο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μέσα από μία ζωντανή εταιρική σχέση. Αυτό επιτυγχάνεται, επιχειρησιακά, μέσα από τη συγκρότηση του επιστημονικού μηχανισμού σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων και έργων της Εταιρείας. Η Εταιρεία σήμερα απασχολεί σε μόνιμη βάση 50 άτομα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με επιστημονικές ειδικότητες Μηχανικών, Οικονομολόγων, Γεωτεχνικών, Περιβαλλοντολόγων, Φυσικών, Ιστορικών, Φιλολόγων, Κοινωνικών Επιστημόνων, Νομικών κ.ά.


Οι δημόσιοι πόροι που έχουν εξασφαλιστεί από το τοπικό πρόγραμμα CLLD Leader Γεωργικού Ταμείου και Ταμείου Αλιείας για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο φτάνουν τα 24.000.000,00 οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις του Προγράμματος ξεπερνούν τις 200 ενώ στα έργα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ μετά το 2020 οι αριθμοί αφορούν την εκπόνηση πάνω από 80 Τεχνικών Μελετών, την κατάθεση πάνω από 100 φακέλων αίτησης χρηματοδότησης ενώ τα ενταγμένα έργα ΟΤΑ στα οποία είχε συμμετοχή η Εταιρεία στην προετοιμασία αφορούν πάνω από 50 με συνολικό ύψος ένταξης 75.000.000,00.
Βάσει του τρέχοντος στρατηγικού σχεδιασμού οι επιχειρησιακοί στόχοι της Εταιρείας καθορίζονται ως εξής:


– ΣΣ ΚΑΠ Η έγκριση της τοπικής στρατηγικής για 6.000.000,00 ευρώ με υψηλή βαθμολογία ( μέσα στις τρεις ΟΤΔ πανελλαδικά)
– ΕΦΔ Αλιεία. Σχεδιασμός και διαχείριση μιας τοπικής στρατηγικής για τρεις περιοχές (Πάρνωνας, Αττική, Μεσσηνία) με έδρα την Τρίπολη.
-Τεχνικός Σύμβουλος Δήμων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό ΟΧΕ- ΒΑΑ
– Επιτυχής, έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση έργων ΟΤΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
– Επιτυχής, έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση έργων ΟΤΑ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
– Ολοκλήρωση του «Realty Manager» Ανατολικής Πελοποννήσου
– Ένταξη και υλοποίηση του προγράμματος «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών Περιφέρειας Πελοποννήσου»
– Οργάνωση και Σχεδιασμός Λειτουργίας και ως Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMO) για την Ανατολική Πελοπόννησο (εν συνόλω ή ανα προορισμό).
– Διεύρυνση των δραστηριοτήτων της – ανάπτυξη νέων υπηρεσιών – ανάπτυξη νέων συνεργασιών.
– Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Τοπικό Πληθυσμό και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
– Βελτίωση της παροχής διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης στις Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης τεχνικού έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών στους Δήμους.
– Εξειδίκευση και συνεχής βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της. Εμπλουτισμός και αξιολόγηση του Μητρώου Συνεργατών. Συνεργασίες με νέους επιστήμονες με έμφαση στις τεχνικές ειδικότητες.
– Επένδυση στην γνώση με συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού και συνεργατών.
– Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τρόπου σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης και υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται.
– Υιοθέτηση συστήματος project management (προβλέψεων, επιδόσεων, διορθώσεων, προσαρμογών).

Σχετικές δημοσιεύσεις