Κ. Αγαθάκης (ΑΔΜΗΕ): Ο Διαχειριστής μπορεί να συνδράμει καίρια στην ψηφιακή ασφάλεια κρίσιμων εθνικών υποδομών

Την ολοκληρωμένη στρατηγική του ΑΔΜΗΕ για τη θωράκιση του Συστήματος Μεταφοράς σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού, παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΑΔΜΗΕ, κ. Κωνσταντίνος Αγαθάκης, κατά την ομιλία του στο Συνέδριο Cyber Greece.

Ο κ. Αγαθάκης αναφέρθηκε στο ευρύ φάσμα δράσεων που υλοποιεί ο Διαχειριστής στον τομέα της Πληροφορικής, όπως η ψηφιοποίηση Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης και Υποσταθμών, η επέκταση του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και ο εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Συστήματος Μεταφοράς για τον έλεγχο και την επικοινωνία κρίσιμων ηλεκτρικών υποδομών, στα πρότυπα των πλέον σύγχρονων ευρωπαίων Διαχειριστών. Μίλησε επίσης για την ψηφιακή μετάβαση του ίδιου Διαχειριστή (Digital TSO) μέσα από την ανάπτυξη τεχνολογικά εξελιγμένων συστημάτων τόσο για τις διαδικασίες της ίδιας της εταιρείας όσο για την υποστήριξη της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια, ο κ. Αγαθάκης τόνισε ότι στρατηγική επιλογή της Διοίκησης του ΑΔΜΗΕ είναι να χτιστεί μία πολυεπίπεδη ασπίδα προστασίας με την χρήση τεχνολογιών αιχμής όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Εκμάθηση. Όπως είπε, προς αυτή την κατεύθυνση, ο Διαχειριστής ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία το 2022 ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Επιχειρησιακής Ασφάλειας (Security Operations Center), για την έγκαιρη ανίχνευση και αποτροπή ενδεχόμενων κυβερνοαπειλών.

Ο κ. Αγαθάκης εξήγησε ότι το Κέντρο Επιχειρησιακής Ασφάλειας (SOC) του ΑΔΜΗΕ έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε σε επόμενη φάση να μπορεί να επεκταθεί και να συνδράμει στη διαχείριση περιστατικών ασφαλείας στις κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Τέλος, επεσήμανε ότι για να υποστηριχθεί ο στρατηγικός αυτός σχεδιασμός είναι απαραίτητη η συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου Κυβερνοασφάλειας (SOC) των υπολοίπων ευρωπαίων Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (TSOs) για την έγκαιρη πληροφόρηση και για την αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και η διασύνδεση με την εθνική αρχή κυβερνοασφάλειας CSIRT με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοάμυνας και την ολιστική προστασία των υποδομών της χώρας από κυβερνοεπιθέσεις.

Σχετικές δημοσιεύσεις