420 επιπλέον φοιτητές δικαιούχοι σίτισης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Από τα ταμειακά υπόλοιπα του ιδρύματος, θα καλύπτεται η σίτιση 420 επιπλέον επιλαχόντων/ουσών φοιτητών/τριών, που πληρούσαν μεν τα κριτήρια για το δικαίωμα δωρεάν σίτισης αλλά η χρηματοδότηση του ιδρύματος δεν επαρκούσε για την κάλυψή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μεριμνώντας για τη φοιτητική κοινότητα προχώρησε ενέργειες προς το Υπουργείο Παιδείας, επιτυγχάνοντας την έγκριση του σχετικού αιτήματος.
Το ζήτημα της δωρεάν σίτισης όλων των φοιτητών είχε επανειλημμένα «τεθεί» στο τραπέζι από τους φοιτητικούς συλλόγους των διαφόρων τμημάτων του ιδρύματος και συγκεκριμένα των τμημάτων της Τρίπολης και από ότι φαίνεται από την παραπάνω θετική εξέλιξη το αίτημα τους εισακούστηκε.

Σχετικές δημοσιεύσεις