15 εκ. ευρώ για επιχειρήσεις ΜΜΕ στους δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας από το ΔΑΜ

Δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ αναμένεται ν’ απορροφήσει το μικρό-«επιχειρείν» έως το 2027 ―το οποίο δραστηριοποιείται στις εδαφικές εκτάσεις των δήμων Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας― από πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από δύο δράσεις:


Η πρώτη αφορά «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης». Από αυτή τη δράση οι ανωτέρω τέσσερις δήμοι προβλέπεται ν’ απορροφήσουν 6.000.000 ευρώ, εκ των οποίων το 50% «καρπώνεται» η Μεγαλόπολη και η δεύτερη αφορά «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ», εκ της οποίας οι αναφερόμενοι δήμοι θα απορροφήσουν 9.000.000 ευρώ, ενώ και εδώ το 50% θα «καρπωθεί» η Μεγαλόπολη.


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 € έως και 100.000 €. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στο 70%.


• Οι δράσεις αναμένεται να προκηρυχθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Σχετικές δημοσιεύσεις