11,4 εκ. ευρώ για δέκα έργα πολιτισμού στο ΠΕΠ Πελοποννήσου

Δέκα έργα που αφορούν πολιτιστικά μνημεία, συνολικού προϋπολογισμού 11.491.732 ευρώ, εντάχθηκαν με απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)», ενώ σύντομα ακολουθεί ―όπως τόνισε ο περιφερειάρχης― και το έργο του Μουσείου Χώρας.
Σε ό,τι αφορά την Αρκαδία εντάχθηκαν:

«Συντήρηση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Μεγαλόπολης – φάση α’ : Αποκατάσταση των κερκίδων Β και Γ, βελτίωση προσβασιμότητας», συνολικού προϋπολογισμού 481.602 ευρώ, με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.
Το αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης ―με βάση τη διάμετρο της ορχήστρας― είναι, όπως αναφέρεται και στις ιστορικές πηγές, το μεγαλύτερο στον ελλαδικό χώρο. Σήμερα διατηρούνται οι κατώτερες σειρές της πρώτης από τις συνολικά τρεις ζώνες εδωλίων, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα του αυθεντικού αρχαίου οικοδομικού υλικού σώζεται κατά χώρα, ιδιαιτέρως στις κερκίδες Β και Γ, οι οποίες και επιλέχθηκαν με βάση το κριτήριο αυτό για τη φάση Α΄ αποκατάστασης του μνημείου. Το προτεινόμενο έργο θα λειτουργήσει ως πιλοτικό, με προοπτική σε μελλοντικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα οι εργασίες συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης να επεκταθούν και σε άλλα τμήματα του κοίλου του θεάτρου.
Θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των ομβρίων υδάτων στον χώρο του κοίλου του θεάτρου, με την κατασκευή κατάλληλου αγωγού παροχέτευσής τους εκτός του χώρου του αρχαίου θεάτρου. Θα δημιουργηθεί διάδρομος πρόσβασης από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου έως τις θέσεις των θεατών, κατάλληλος για την κυκλοφορία ηλεκτρικού αμαξιδίου που θα μεταφέρει ΑμεΑ. Τέλος, η περιγραφή και η ιστορία του αρχαίου θεάτρου θα αποτυπωθούν σε δίγλωσσες πινακίδες πληροφόρησης, ενώ θα εκδοθεί ομοίως δίγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο –και φυλλάδιο σε γραφή Braille – για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πράξης.

«Αποκατάσταση – στερέωση της πύλης και τμήματος των τειχών του Κάστρου Καρύταινας Αρκαδίας», συνολικού προϋπολογισμού 1.199.850 ευρώ, με δικαιούχο την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.
Το κάστρο της Καρύταινας είναι κηρυγμένο προέχον βυζαντινό μνημείο. Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει: 1. εργασίες αποκατάστασης και στερέωσης του μνημείου, το οποίο έχει υποστεί βλάβες που οφείλονται στη μακροχρόνια ελλιπή συντήρησή του, όπως εκτεταμένες φθορές στα κονιάματα δομής και στα επιχρίσματα με αποτέλεσμα την απώλεια τμημάτων παρειάς ή ολόκληρων τμημάτων των τοιχοποιιών, 2. αρχαιολογικές εργασίες και έρευνα ώστε να τεκμηριωθούν προσεκτικά η μορφή των καταλοίπων του συγκροτήματος του πρόπυλου, του εξωτερικού οχυρωματικού περιβόλου και της κεντρικής πύλης της ακρόπολης του κάστρου, να αναγνωριστούν, κατανοηθούν και ερμηνευτούν οι κατασκευαστικές φάσεις τους και το αρχικό μονοπάτι που οδηγούσε από την περιοχή του πρόπυλου στο εσωτερικό της ακρόπολης, ώστε στη συνέχεια να στερεωθούν και να συντηρηθούν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και να εξασφαλισθεί η προσβασιμότητα στο χώρο.

«Στερέωση και Αποκατάσταση Μονής Αγίου Νικολάου στο Βαλτεσινίκο Αρκαδίας και αναδιαμόρφωση της κλίμακας καθόδου (Δήμος Κλείτορος, ΠΕ Αρκαδίας)», συνολικού προϋπολογισμού 1.028.800 ευρώ, με δικαιούχο την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.
Η Μονή Αγίου Νικολάου ή «Παλαιομονάστηρο» αποτελείται από δύο ασκηταριά διαμορφωμένα μέσα σε μικρές κοιλότητες του βράχου, του Αγίου Νικολάου και της Αναλήψεως, τα οποία είναι κηρυγμένα ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του μνημείου που αφορούν κυρίως την αντιμετώπιση της έντονης υγρασίας, των εμφανιζόμενων ρωγμών και την αυξημένη εισροή ομβρίων, στις περιοχές των ανοιγμάτων και στα σημεία επαφής της τοιχοποιίας με τον βράχο, στη διαμόρφωση των δύο υφιστάμενων προσβάσεων στη μονή, καθώς και εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών και του ξυλόγλυπτου διακόσμου των δύο ασκηταριών.

Στο μεταξύ, τεχνικά δελτία συνολικά 11 προτεινόμενων έργων υποδομής για την περιοχή της Μεγαλόπολης, στο πλαίσιο του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2020 – 2023, απέστειλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου προς τη Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ και το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλα.

Συγκεκριμένα, τα εν λόγω δελτία, που αναφέρονται στη σχετική επιστολή που ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, απέστειλε προς τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ, Κώστα Μουσουρούλη και τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δημήτρη Σκάλκο, είναι τα εξής:

 • Τεχνικό δελτίο για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία Επιχειρηματικού πάρκου Μεγαλόπολης».
 • Τεχνικό δελτίο για το έργο «Παράκαμψη Λαγκαδίων».
 • Τεχνικό δελτίο για το έργο «Οδική σύνδεση Λεύκτρο – Μεγαλόπολη – Αρχαία Ολυμπία».
 • Τεχνικό δελτίο για τη «Μελέτη και τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».
 • Τεχνικό δελτίο για το έργο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης».
 • Τεχνικό δελτίο για το έργο «Ανέγερση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων».
 • Τεχνικό δελτίο για το έργο «Ανέγερση και Ανοικοδόμηση Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγαλόπολης».
 • Τεχνικό δελτίο για το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων Δήμων Μεγαλόπολης και Γορτυνίας».
 • Τεχνικό δελτίο για τη δράση «Ανάπτυξη και λειτουργία πιλοτικού υδροπονικού θερμοκηπίου με υβριδικό σύστημα παραγωγής ενέργειας από αβαθή γεωθερμία και βιομάζα».
 • Τεχνικό δελτίο για τη δράση «Θεματικό πάρκο αναψυχής και εκπαίδευσης Συλλογής Φυσικής Ιστορίας Μεγαλόπολης».
 • Τεχνικό δελτίο για το έργο «Δημητσάνα – Στεμνίτσα – Ελληνικό – Μεγαλόπολη – Λεύκτρο».

Σχετικές δημοσιεύσεις