Ομόφωνο «όχι» στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Μαίναλο από το Δ.Σ. του Δήμου Γορτυνίας

Σθεναρή αντίσταση προβάλλει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας στο ενδεχόμενο εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή του Μαινάλου, ενέργεια που θα υποβαθμίσει στο σύνολό της τη Γορτυνία, «καθόσον το Βουνό Μαίναλον με τους προβούνους του αποτελούν ενιαίο σύνολο», όπως επισημαίνεται στην κατάθεση αντιρρήσεων του Δήμου Γορτυνίας προς τη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), την οποία ο δήμαρχος Ευστάθιος Κούλης (φωτ.), κοινοποιεί στον Πρωθυπουργό, Κυρ. Μητσοτάκη, στους αρχηγούς των κομμάτων, στους βουλευτές Αρκαδίας, στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παν. Νίκα και στον αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, Χρ. Λαμπρόπουλο, στην ΚΕΔΕ και την ΠΕΔ Πελοποννήσου, στον συντονιστή δικτύου δήμων κατά των ανεμογεννητριών, δήμαρχο Σαρωνικού, Π. Φιλίππου, αλλά και στη Δ/νση Δασών Αρκαδίας.

• Κατάθεση αντιρρήσεων στη Ρ.Α.Ε. για τις υποβληθείσες αδειοδοτήσεις σταθμών εναλλακτικών πηγών ενέργειας στον Δήμο Γορτυνίας

«Αντιρρήσεις Δήμου Γορτυνίας Π.Ε. Αρκαδίας επί των υπ΄αριθ. Γ-011383. 16.12.2020 και Γ-011373. 16.12.2020, Αιτήσεων για Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ κύκλου Δεκεμβρίου 2020, που έχουν αναφορά στην επικράτεια του Δήμου Γορτυνίας από την ”ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”».
Σας υποβάλλουμε συνημμένα την με αρ. 002/2021 ΟΜΟΦΩΝΗ Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με την οποία καταθέτουμε τις βάσιμες αντιρρήσεις μας καθώς επίσης και τις αποφάσεις – ψηφίσματα Κοινοτικών Συμβουλίων, Τοπικών Φορέων, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και ειδικότερα:
Α. Με την υπ΄αριθ. Γ-011373/16.12.2020 (αναγνωριστικό 37256), αναφερόμενη στο θέμα αίτησή της η εταιρεία προς την αρχή σας, αιτείται την Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ΑΠΕ, ισχύος 470,665MW στην Πελοπόννησο & διασύνδεση για αιολικά και φωτοβολταϊκά αναφερόμενο ως ειδικό έργο το οποίο αποτελείται, από επτά (7) συστοιχίες ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Μαινάλου προβλέποντας την κατασκευή πενήντα τεσσάρων (54) μεμονωμένων ανεμογεννητριών εκ των οποίων οι είκοσι επτά (27) με αναγνωριστικό: (126129, 126130, 126133, 126144, 126145, 126146, 126147, 126148, 126149, 126150, 126151, 126152, 126153, 126154, 126166, 126167, 126168, 126169, 126170, 126171, 126172, 126173, 126174, 126175, 126176, 126177, 126178), έχουν αναφορά εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου μας και συγκεκριμένα στην Δημοτική ενότητα Τρικολώνων περιφερείας μας, ενώ παράλληλα οι υπόλοιπες είκοσι επτά (27) έχουν αναφορά εντός των Δημοτικών Ενοτήτων Φαλάνθου και Μεγαλόπολης των Δήμων Τρίπολης και Μεγαλόπολης αντίστοιχα, οι οποίες λόγω των θέσεων τους πολύ κοντά στα όρια του Δήμου μας με τους προαναφερθέντες γειτνιάζοντες Δήμους δημιουργούν εξίσου σημαντικό πρόβλημα στο Δήμο Γορτυνίας και ουδόλως μειώνουν την επερχόμενη ζημία σαν να ευρίσκονταν και αυτές εντός των γεωγραφικών ορίων μας, καθόσον το Βουνό Μαίναλον με τους προβούνους του αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Β. Με την υπ’ αριθ. Γ-011383/16.12.2020 (αναγνωριστικό 37294), αναφερόμενη στο θέμα αίτησή της η εταιρεία προς την αρχή σας, αιτείται την Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ΑΠΕ, ισχύος 470,665MW στην Πελοπόννησο & διασύνδεση για αιολικά και φωτοβολταϊκά αναφερόμενο ως ειδικό έργο το οποίο αποτελείται, από δέκα (10) συστοιχίες ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή του Βορείου Μαινάλου προβλέποντας την κατασκευή ογδόντα μιας (81) μεμονωμένων ανεμογεννητριών εκ των οποίων οι είκοσι οκτώ (28) με αναγνωριστικό: (126567, 126568, 126569, 126572, 126573, 126574, 126575, 126576, 126577, 126578, 126579, 126580, 126581, 126582, 126583, 126584, 126585, 126586, 126587, 126588, 126589, 126590, 126591, 126592, 126593, 126594, 126595, 126596), έχουν αναφορά εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου μας και συγκεκριμένα στις Δημοτικές Ενότητες Κλείτορος, Κοντοβάζαινας και Βυτίνας περιφερείας μας, παράλληλα από τις εναπομείναντες πενήντα τέσσερις (54) οι είκοσι (20) έχουν αναφορά εντός των Δημοτικών Ενοτήτων Λεβιδίου και Παΐων των Δήμων Τρίπολης και Καλαβρύτων αντίστοιχα, οι οποίες λόγω των θέσεων τους πολύ κοντά στα όρια του Δήμου μας με τους προαναφερθέντες γειτνιάζοντες Δήμους δημιουργούν εξίσου σημαντικό πρόβλημα στο Δήμο Γορτυνίας και ουδόλως μειώνουν την επερχόμενη ζημία σαν να ευρίσκονταν και αυτές εντός των γεωγραφικών ορίων μας, καθόσον το Βουνό Μαίναλον με τους προβούνους του αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Για τους ανωτέρω λόγους και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας και ιδίως του δικαιώματος υποβολής συμπληρωματικών στοιχειών, αιτούμαστε:
Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η παρούσα ένστασή μας, όπως αυτή έχει εκφραστεί στην με αρ. 002/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας.
Να απορριφθούν οι υπ. αρίθμ. Γ-011373/16.12.2020 και Γ-011383/16.12.2020 αιτήσεις για Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ κύκλου Δεκεμβρίου 2020, που έχουν αναφορά στην επικράτεια του Δήμου Γορτυνίας από την «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις