ΑΝΒΟΠΕ: Παρατείνεται έως 6 Ιουλίου η υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

18 Ιουνίου 2021  /   Χωρίς Σχόλια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»
ΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2 και 19.2.3 (ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)
• 19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
• 19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής
Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ)
Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β/21-12-2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης», αναμορφώθηκε σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 1802/15.06.2017 περί αποδοχής αναμορφωμένης πρότασης τοπικού προγράμματος και τροποποιήθηκε με το υπ. αρ. πρωτ. 498/12.02.2021, έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ
Η Επιτροπή Διαχείρισης (ΕΔΠ) LEADER/CLLD με την υπ. αρ. 08/2021 απόφασή της τροποποιεί την 2η Πρόσκληση ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) και παρατείνει, την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων για το σύνολο των προκηρυσσόμενων δράσεών της: 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5
και ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00
(αντί της προηγούμενης 18/06/2021)

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ. αρ. πρωτ. 61/30.03.2021 2η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) (CLLD/ LEADER), του (ΠΑΑ) 2014-2020, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anvope.gr με το αναλυτικό της τεύχος και τα παραρτήματα αυτής.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι η Λιάκου Ευανθία, ο Καρλής Κων/νος, ο Παναγόπουλος Παναγιώτης και ο Παπαδημητρίου Αντώνης (τηλέφωνα 27960-22051 και 52, Fax: 27960-22050, e-mail: info@anvope.gr).
Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.anvope.gr/
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD-LEADER
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *